657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları