Mardin Nusaybin Belediyesi 24 Memur Alıyor

Mardin Nusaybin Belediyesi 24 Memur Alıyor

Mardin Nusaybin Belediyesi çeşitli kadrolarda 24 memur alıyor.

 

 

 

Alım yapılacak kadrolardan 16 ve 18 nolu kadrolar için aşağıdaki özel şartlar aranmaktadır.

  • 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;

1. İş Talep Formu Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.nusaybin.bel.tr) temin edilecektir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

3. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

8. 16 (Onaltı) sıra numaralı zabıta memuru kadrosu için başvuracak adaylar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

9. 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 18 (Onsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşletmeni kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.’ den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

 

 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 11/01/2019 den 04/02/2019 günü saat 17.00′ a kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

. Zabıta memuru kadrosu için başvurular şahsen yapılacaktır.

. Diğer memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

. Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 08/02/2019 tarihinde belediyemiz www.nusaybin.bel.tr adresinden ilan edilecektir,

. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

. Sınav, Nusaybin Belediyesi Meclis Toplantı salonunda

. 18/02/2019 Saat 10:00’dan itibaren aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

. Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

– Sıra No 01-03 (dahil) kadar 18/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

– Sıra No 04-08 (dahil) kadar 05/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

– Sıra No 09-13 (dahil) kadar 06/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

– Sıra No 14-16 (dahil) kadar 07/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

– Sıra No 17-19 (dahil) kadar 08/02/2019 tarihinde saat 10.00’da

-Sınav, sözlü sınav olarak gerçekleştirilecektir.

Sınav Konuları:

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın