Mersin Bozyazı Belediyesi 12 Memur Alım İlanı

Mersin Bozyazı Belediyesi 12 Memur Alım İlanı

Mersin Bozyapı Belediyesi aşağıdaki kadro ve şartlarda 12 memur alıyor.

Alım Adeti ve Şartlar

3 Memur: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

3 Zabıta Memuru: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

3 Tahsildar: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

1 İnşaat Mühendisliği: İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

2 Tekniker: Elektrik, iklimlendirme- soğutma programlarından önlisans mezunu olmak En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması.

 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93, KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre; tartılma ve ölçülme, aç karnına, soyunup ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 4. Mühendis, tekniker ve zabıta memuru kadrolarına atanacaklar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 5. Başvuru yapacak adayların  KPSS puanları inşaat mühendisi için en az 65, teknikerlik , zabıta memurluğu, memurluk ve tahsildarlık  için en az 60 olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. İş Talep Formu Kurumumuz www.bozyazi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı.
 8. İki adet fotoğraf. (1 adeti forma yapıştırılacak.)
 9. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için:

Adaylar, www.bozyazi.bel.tr internet adresi üzerinden veya belediyemizden iş talep formunu temin edip doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 04/01/2019 dan 08/01/2019 günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvurular, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı No:16 adresindeki Bozyazı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacaktır.

Zabıta memuru kadroları için başvurular şahsen yapılacaktır. Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında belediyemizce yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı:

T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile 11/01/2019 tarihinde belediyemiz www.bozyazi.bel.tr adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ” Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONUSU

Sınav Yeri ve Zamanı

Memur alımı sınavı için 17/01/2019 günü saat 09.00’da başlamak üzere Bozyazı Belediyesi Meclis Salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediyemizce başvurular KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı aday sınava çağırılacaktır.

Sınav Konuları:

– Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

– Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Eklenme Tarihi: 21 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın